Tragere Wi-Fi door kerstverlichting

Veel huishoudelijke apparaten hebben negatieve invloed op het draadloos netwerk. Niet alleen de magnetron en de babyfoon maar ook kerstlichtjes zijn boosdoeners.

Het verschil in kwaliteit geldt natuurlijk niet alleen in de wereld van vuurwerk, maar voor bijna alle producten. Vaak is het verschil heel duidelijk of althans duidelijk voor mensen ouder dan negen jaar. En soms zijn deze verschillen tussen producten niet heel zichtbaar voor mensen. Van die minder zichtbare groep producten wil ik er twee aan je voorstellen. De smartphone en het access point (het Wi-Fi kastje). Iedereen heeft ze thuis en de kans is reëel dat ze “gratis” bij je abonnement zaten.

Interferentie (storing) is een groeiend probleem in Wi-Fi netwerken. Er zijn namelijk steeds meer apparaten die golven uitsturen, die vervolgens met elkaar in botsing kunnen komen en voor storingen zorgen.


Vooral op de 2,4 GHz, de meest gebruikte Wi-Fi-frequentie, is dit een probleem. De combinatie van het toenemende gebruik, met de steeds grotere aantallen Wi-Fi netwerken en storingen van onder andere huishoudelijk apparaten, zijn er steeds meer negatieve aspecten voor een draad loos netwerk.

Het Britse bedrijf schat dat het draadloos netwerk van meer dan 6 miljoen huishoudens en kantoren in de UK storingen ondervinden die gemakkelijk zijn op te lossen.

Ook in Nederland zien we dat steeds meer huishoudens en bedrijven last hebben van storingen in hun draadloos netwerk. Dit is vaak op te lossen door het Access Point te verplaatsen of gebruik te maken van een andere kanaalindeling.

Lumiad is gespecialiseerd in het opsporen en oplossen van storingen in uw draadloze netwerk.
Met meer dan acht verschillende meetapparatuur blijft geen probleem voor ons verborgen.
Heeft u last van storingen, een traag of wegvallend netwerk? Of heeft u vragen?

Neem dan contact op met Lumiad voor een afspraak!

En voor de feestdagen? Wees een beetje voorzichtig met de kerstlichtjes en plaats uw Access Point op een tactische plek, dan is er niets aan de hand.

Lumiad logo

Laat een bericht achter