App voor artsen

Welke app wordt de app voor artsen

Drie Nederlandse bedrijven werken aan een app voor artsen waarmee zij veilig met patiënten moeten kunnen communiceren.

Artsenfederatie KNMG heeft onderzocht dat bijna de helft van alle artsen Whatsapp gebruikt voor zijn werk. Er worden foto’s, video’s en medische informatie van patiënten met elkaar gedeeld, om bijvoorbeeld een second opinion te vragen. Volgens de artsen komt dit de patiënten hulp ten goede. Maar volgens de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens is WhatsApp niet veilig genoeg.

Als het gaat om het delen van patiëntgegevens kent de Nederlandse wet strenge regels. Zo mogen deze data alleen worden gedeeld met artsen die dezelfde patiënt behandelen. Op het moment dat een arts een second opinion vraagt bij een andere arts, moeten de data worden geanonimiseerd. Er zijn dus wel degelijk richtlijnen, maar officiële methoden om in de medische wereld met vakgenoten te communiceren bestaan nog niet. Drie bedrijven – te weten MDLinking, Siilo en Kanta Messenger – denken daar een belangrijke rol in te gaan spelen: om medische professionals met elkaar in contact te brengen ontwikkelen zij ieder een app voor artsen.

Zorg

Van verzorgingshuis tot
IC-afdeling

Draadloze netwerkoplossingen met slimme en innovatieve toepassingen die het leven van cliënten, patiënten en zorgmedewerkers vereenvoudigen en vergemakkelijken.

MDLinking is een kennisplatform

MDLinking heeft 24 mei de app gelanceerd, waarmee zij artsen niet alleen veilig willen laten communiceren, maar hen vooral kennis willen laten delen. Dat kan met groepchats, maar ook door het streamen van operaties zodat chirurgen op afstand een operatie kunnen “bijwonen”. Alle informatie over patiënten wordt beveiligd en geanonimiseerd verstuurd.

Siilo wil net zo simpel zijn als WhatsApp

Ook bij Siilo staat kennis delen centraal, maar ligt de focus vooral op de communicatie tussen medische professionals. Volgens de oprichter van Siilo redt het gebruik van WhatsApp soms levens; “Een arts kan om een belangrijke second opinion vragen voor het uitvoeren van een operatie. En daarom moet er een veilig alternatief zijn dat specifiek voor de zorg is ontwikkeld.” Siilo biedt de optie om bij uitwisseling van data deze te anonimiseren, bijvoorbeeld door de naam of het gezicht weg te poetsen.

Kanta Messenger koppelt patiënt aan dokter

Bij Kanta Messenger wil men juist artsen in contact brengen met hun patiënten. Volgens Kanta Messenger kun je medische professionals wel met elkaar laten communiceren, maar zou het ook handig zijn als patiënten direct met hun arts kunnen communiceren. Ook kunnen artsen communiceren met mensen uit het netwerk van hun bevriende collega’s.

Al met al drie verschillende apps, met uiteindelijk hetzelfde doel: het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Maar welke app een zorginstelling ook kiest; het Wi-Fi netwerk moet optimaal werken.

Bron: Bright

Laat een bericht achter